افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.500 گرم

قیمت : 2,214,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.600 گرم

قیمت : 2,634,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.700 گرم

قیمت : 3,055,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.800 گرم

قیمت : 3,476,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.900 گرم

قیمت : 3,896,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 1 گرم

قیمت : 4,328,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 2 گرم

قیمت : 8,611,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 3 گرم

قیمت : 12,873,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 5 گرم

قیمت : 21,362,000 تومان