افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.500 گرم

قیمت : 2,245,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.600 گرم

قیمت : 2,672,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.700 گرم

قیمت : 3,099,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.800 گرم

قیمت : 3,526,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 0.900 گرم

قیمت : 3,953,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 1 گرم

قیمت : 4,391,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 2 گرم

قیمت : 8,737,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 3 گرم

قیمت : 13,061,000 تومان

افزودن به سبد خرید

شمش طلای 24 عیار برج میلاد 5 گرم

قیمت : 21,676,000 تومان